User Image 2

בקשת כניסה חד פעמית

דילוג עד נקודת תוכן דף

לקבלת קישור לכניסה חד פעמית למערכת - מכון אדלר


מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת


  • הקישור יישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי מכון אדלר.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.